Blaszczykowski (Borussia Dortmund) 1-1 V Nurnberg


B101 Writer