Blaszczykowski (Borussia Dortmund) 1-1 V Nurnberg


Nurnberg