Alan Shearer puts Spain success down to “an unbelievable amount of sex”

Alan Shearer puts Spain success down to “an unbelievable amount of sex”


B101 Writer