6-0! Fernando Torres (3) (Spain) v Tahiti


B101 Writer