30 yard screamer! Ameka Oguwike (Xuan Thanh Sai Gon) v Selangor