3-1 Japan: Keisuke Honda v Ghana


Japan

Keisuke Honda