3-0 Japan: Shinji Okazaki (2) v Latvia


B101 Writer