3-0 France: Karim Benzema (2) v Honduras


Honduras