3-0! Fernando Torres (2) (Spain) v Tahiti


B101 Writer