2-3: Jesus Navas (Manchester City) v Fulham [GIF]

ruSMuXK 2 3: Jesus Navas (Manchester City) v Fulham [GIF]

B101 Writer