2-3: Jesus Navas (Manchester City) v Fulham [GIF]

2 3: Jesus Navas (Manchester City) v Fulham [GIF]