2-0: Thomas Muller (Bayern Munich) v Borussia Dortmund