2-0. Quality hit! Carli Lloyd (USA) v Japan


B101 Writer