1-3! Shinji Kagawa (Japan) v Uruguay


Shinji Kagawa