1-1: Thomas Vermaelen (Arsenal) v Bradford


B101 Writer