1-1: Salomon Kalou (Ivory Coast) v Senegal


Salomon Kalou