1-0: Bradley Johnson (Norwich) v Stoke [Vine]


B101 Writer