1-0: Adam Johnson (Sunderland) v Carlisle [Fan Shot Vine]


Adam Johnson