Holiday Snaps: Mario Balotelli & Paris Hilton pictured together in Ibiza

Holiday Snaps: Mario Balotelli & Paris Hilton pictured together in Ibiza